آموزش: ✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی دوشنبه 26 آذر ماه 97
تاریخ ثبت: شنبه 1397/10/01 ، ساعت 13:58
0 495

✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی دوشنبه 26 آذر ماه 97
♦️ برای دیدن لینک های زیر حتما نیاز به کامپیوتر و ویندوز دارید و باید فلش پلیر و ادوب کانکت نصب کرده باشید .
❓ برای پیدا کردن عدد اسم کلاس خودتون به لینک جدول هفتگی کلاس ها مراجعه کنید

rpclass41http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lnhc6upxvvm3
rpclass42http://acsrv1.emamrezaschool.ir/la87gvz9ljgh
rpclass43http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lqa42st3pvta
rpclass51http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ldc5k1wgj7sz
rpclass52http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ldapcj4pgy50
rpclass53http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l82t0x0bju5l
rpclass61http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l1l6wxaub1hw
rpclass62http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lmf63r0jvmer
rpclass63http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lplzcekgv25q
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...