آموزش: ✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی شنبه 17 فروردین ماه 98
تاریخ ثبت: شنبه 1397/11/27 ، ساعت 10:32
0 418

✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی شنبه 17 فروردین ماه 98

♦️ برای دیدن لینک های زیر حتما نیاز به کامپیوتر و ویندوز دارید و باید فلش پلیر و ادوب کانکت نصب کرده باشید .
❓ برای پیدا کردن عدد اسم کلاس خودتون به لینک جدول هفتگی کلاس ها مراجعه کنید

rpclass11http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lij01x6tesll/
rpclass12http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ljgnykf0w8qm/
rpclass13http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lw3ux0dvj92j/
rpclass21http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lunuco35hv85/
rpclass22http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lb5620mezdjh/
rpclass23http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lao7zafu47bq/
rpclass31http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lzamyz1y1ber/
rpclass32http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lhzznn7u44so/
rpclass33http://acsrv1.emamrezaschool.ir/loajdm2jmzsb/
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...