آموزش: 🚩 لینک تماشای دوباره کلاس های مجازی چهارشنبه 8 آبان 98 🚩
تاریخ ثبت: يک شنبه 1398/08/12، ساعت 14:8
1 548

🚩 لینک تماشای دوباره کلاس های مجازی چهارشنبه 8 آبان 98 🚩

مشاهده این لینک ها فقط و فقط با کامپیوتر و لپ تاپ امکان پذیر می باشد و باید نرم افزار فلش پلیر هم حتما نصب داشته باشید

کد کلاسلینک مشاهده مجدد کلاس
rp30http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l8z5k8pite51/
rp31http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lthsdv1pn417/
rp32http://acsrv1.emamrezaschool.ir/ltscb7usoflf/
rp33http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l9jv1qta6sbn/
rp34http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lmovbrv4ph6i/
rp35http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lsi3yldxygc0/
rp36http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l8gh112qvvhc/
rp37http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lylr14x51sxi/
rp38http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lh0r66m87gs2/
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
بابک بن شمس   هشتم پسرانه ،کلاس 102 شعبه 2
ممنون
يک شنبه 1398/08/12، ساعت 20:2