صفحه شخصی معاون
علیرضا رضائی معاون آموزشی و پژوهشی - متوسطه اول پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
علیرضا رضائی
معاون آموزشی و پژوهشی - متوسطه اول پسرانه
پنج شنبه 1398/09/07، ساعت 12:49

دستور العمل پنجمین دوره جشنواره المپیاد رویش 

علیرضا رضائی
معاون آموزشی و پژوهشی - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1398/09/06، ساعت 14:15

برگزاری دوره های آموزشی

علیرضا رضائی
معاون آموزشی و پژوهشی - متوسطه اول پسرانه
دو شنبه 1398/09/04، ساعت 14:10
علیرضا رضائی
معاون آموزشی و پژوهشی - متوسطه اول پسرانه
دو شنبه 1398/09/04، ساعت 9:46

مسابقه مقاله نویسی با محوریت نماز جماعت تا شنبه 9 آذر 98 تمدید شد