صفحه شخصی دبیر
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده دبیر های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مسعود حسن شاهی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
دو شنبه 1398/08/20، ساعت 21:14
مسعود حسن شاهی   دبیر - متوسطه اول پسرانه
دانش آموزان عزیز پایه هفتم و هشتم 4: آزمون گزینه دو پیش رو را جدی تر بگیرید چون ده تست و 5 نمره در امتحان مربوط به آن است.
جمعه 1398/09/08، ساعت 19:6
مسعود حسن شاهی   دبیر - متوسطه اول پسرانه
بیا که عاشق شوریده خسته باید بود / همیشه گوشه ی عزلت نشسته باید بود
اگرچه حسن درستی قبای خوش رنگی ست/ دلت به سنگ محبت شکسته باید بود
مسعود حسن شاهی
جمعه 1398/09/08، ساعت 19:4
مسعود حسن شاهی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
شنبه 1398/08/11، ساعت 22:25
مسعود حسن شاهی   دبیر - متوسطه اول پسرانه
نیاز در شب
شب است و من و ناله های نیاز چه گویم به آن صانع کارساز؟
خداوند رحمان خداوند پاک خداوند «موعود روحی فداک»
چــو گستـرده ام جا نمــاز نیاز من و تربــت و قصـــه های دراز
به کعـبه کنم روی باآب و تاب بشویـم ز دودیده ام بوی خـواب
شـرابی ز الحـمد بر سـر گشم زمستی به اوج فلک پر گشم
صـراط کســــانی کنـــم آرزو که منعم شدند بر سر خوان او «ولم یولد»و «لم یلد» هم احد
خدایا تویی بی شریک و صــــمد
سماع من امشب به دور از هواست هـبوط من از کبــریای خداست
هبوطی دگر؟ نه، عروجی سزاست به جز «وجه ربک» همه بر فناست
سکوت و شب و خلــوت عارفـان پــرد مــــرغ جانم سـوی آسمان
به کروبیان ذکر و نجواکنیم تشهـد بخـــوانیم ولب وا کنیم
فرستیــم بر روح احـــمد سـلام همان خــاتم جمله ذکر و کلام
خدایـــــا (قنـا) از عذابـم بــده در این نیمه شب خود جـوابم بده
مسعود حسن شاهی

دو شنبه 1398/08/20، ساعت 21:21
مسعود حسن شاهی
دبیر - متوسطه اول پسرانه
شنبه 1398/08/11، ساعت 22:23
علی اورنگ   هفتم پسرانه ،کلاس 203 شعبه 3
ممنون از متنهای زیبای شما
شنبه 1398/09/09، ساعت 20:37
مسعود حسن شاهی   دبیر - متوسطه اول پسرانه
همــــیشه دیده ی تر می سرایم / دو صد فـــوج کبـــــوتر می سرایم
ترک خــــورده تمام خا طـــراتم / از آن با نام « قیصـــر » می سرایم
به مناسبت سالگرد آسمانی شدن «یوسف شعر ایران - قیصر امین پور»
يک شنبه 1398/08/12، ساعت 20:9
مسعود حسن شاهی   دبیر - متوسطه اول پسرانه
من آمده ام شوم به خوبان همراه تا سر بکشم جام ادب بسم الله
ازچشمه شعرمن محبت جوشد لا حول و لا قوه الا بالله
يک شنبه 1398/08/12، ساعت 20:2
مسعود حسن شاهی   دبیر - متوسطه اول پسرانه
به یک نگاه تو مستم چه خوب می دانی / خراب و باده پرستم چه خوب می دانی
دلی که از تو جدا شد صنوبری سنگ است / دل رمیده شکستم چه خوب می دانی
قنوت عشق تورا در نماز می بینم / چقدر خالی دستم چه خوب می دانی
بلای جان من آن دم که یک بلی گفتم / که مست جام الستم چه خوب می دانی
اسیر گندم رویت شدم گناهم بس / ز آب و دانه گسستم چه خوب می دانی
اگر چه هستی عاشق گناست " می دانم / که نیست شد همه هستم چه خوب می دانی
کمند عشق تو من را به بی خودی آورد / زقید قافیه رستم چه خوب می دانی
يک شنبه 1398/08/12، ساعت 20:1