جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس علوم تجربی مهر و آبان ماه ایلیاد خسروی یادکوری نهم پسرانه،کلاس 91 شعبه تابستانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
احسان ثابت مهر   نهم پسرانه،کلاس 90 شعبه 1
خر خوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون با غیرت
چهار شنبه 1397/10/05 ، ساعت 21:30