جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس علوم تجربی مهر و آبان ماه ایلیاد خسروی یادکوری هشتم پسرانه،کلاس 102 شعبه 2
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
احسان ثابت مهر   هشتم پسرانه،کلاس 102 شعبه 2
خر خوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون با غیرت
چهار شنبه 1397/10/05 ، ساعت 21:30