جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس علوم تجربی مهر و آبان ماه ایلیا سیاری نهم پسرانه،کلاس 91 شعبه تابستانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
احسان ثابت مهر   نهم پسرانه،کلاس 90 شعبه 1
خر خودتی خر خون
چهار شنبه 1397/10/05 ، ساعت 21:29
امیر حسین عسکری   نهم پسرانه،کلاس 90 شعبه 1
تو مریخ هم درس میخونن$$$$
دو شنبه 1397/09/26 ، ساعت 20:46