جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس علوم تجربی مهر و آبان ماه امیرحسین تدین هشتم پسرانه،کلاس 81 شعبه تابستانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
سید مانی هاشمی   هشتم پسرانه،کلاس 81 شعبه تابستانه
ایشالا موفق باشی
و باشیممممممممم
چهار شنبه 1397/09/28 ، ساعت 20:43