جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس علوم تجربی مهر و آبان ماه امیرحسین تدین هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
سید مانی هاشمی   هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
ایشالا موفق باشی
و باشیممممممممم
چهار شنبه 1397/09/28 ، ساعت 20:43