جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس علوم تجربی مهر و آبان ماه علی سینا فروتن نهم پسرانه،کلاس 90 شعبه 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
امیر حسین عسکری   نهم پسرانه،کلاس 90 شعبه 1
عجب خر خونیه!!!!!!!
چهار شنبه 1397/09/28 ، ساعت 16:32