جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس قرآن مهر و آبان ماه سید مانی هاشمی هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
سید محمد شایان حسینی   هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
مانی تبریک!
جمعه 1397/09/30 ، ساعت 22:5