جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس قرآن مهر و آبان ماه سید محمد شایان حسینی هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
سید مانی هاشمی   هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
موفق باشی برادررررررررررررررررررررررررررر
میترکونیم امسال باهم باکمک خدا
چهار شنبه 1397/09/28 ، ساعت 20:42