جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس قرآن مهر و آبان ماه سید محمد شایان حسینی هشتم پسرانه،کلاس 81 شعبه تابستانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
سید مانی هاشمی   هشتم پسرانه،کلاس 81 شعبه تابستانه
موفق باشی برادررررررررررررررررررررررررررر
میترکونیم امسال باهم باکمک خدا
چهار شنبه 1397/09/28 ، ساعت 20:42