جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر در درس پیام های آسمانی مهر و آبان ماه علی یدملت هشتم پسرانه،کلاس 103 شعبه 3
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...