جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس هنر و فرهنگ مهر و آبان ماه صدرا صدیقی نهم پسرانه،کلاس 91 شعبه تابستانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...