جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس عربی آذر ماه علی درستکار هشتم پسرانه،کلاس 81 شعبه تابستانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
بابک بن شمس   هشتم پسرانه،کلاس 81 شعبه تابستانه
🎊🎊🎊🎊🌹🌹
چهار شنبه 1397/11/24 ، ساعت 8:42
پوریا شعله   هشتم پسرانه،کلاس 81 شعبه تابستانه
آفرین علی ! 😁😁😁
جمعه 1397/10/14 ، ساعت 18:35