جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس ریاضی آذر ماه اردوان امیرعضدی هفتم پسرانه،کلاس 201 شعبه 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
بابک بن شمس   هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
افرین
چهار شنبه 1397/11/24 ، ساعت 8:43