جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس ریاضی آذر ماه آرسس شریفیان پور نهم پسرانه،کلاس 90 شعبه 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...