جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس ریاضی آذر ماه امیررضا غفاری نهم پسرانه،کلاس 302 شعبه 2
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
امیررضا غفاری   نهم پسرانه،کلاس 302 شعبه 2
لطف داری
دو شنبه 1397/12/13 ، ساعت 17:27
امیررضا غفاری   نهم پسرانه،کلاس 302 شعبه 2
خواهش میکنم کاری نکرم
دو شنبه 1397/12/13 ، ساعت 17:27
امیررضا غفاری   نهم پسرانه،کلاس 302 شعبه 2
با تشکر از نظر شما
دو شنبه 1397/12/13 ، ساعت 17:27
امیررضا غفاری   نهم پسرانه،کلاس 302 شعبه 2
تو بازم مثل همیشه گل کاشتی نبریک میگم به تو دانش آموز سخت کوش و با ادب و زرنگ
دو شنبه 1397/12/13 ، ساعت 17:26