جشن افتخارفرهنگی، عنوان برتر مسابقه کتابخوانی ناحیه آرمان رضایی هفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
امیرمحمد کشاورز   هفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
خواهش می کنم
شنبه 1398/07/20، ساعت 18:58
آرمان رضایی   هفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
ممنون
چهار شنبه 1398/07/17، ساعت 17:37
امیرمحمد کشاورز   هفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
مبارک باشه ا
چهار شنبه 1398/07/10، ساعت 16:50