جشن افتخارفرهنگی، عنوان برتر مسابقه کتابخوانی ناحیه نیما قاسمی هفتم پسرانه ،کلاس 201 شعبه 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
سینا قاسمی   پیش دبستانی دو، کلاس 105 - زرد خانم زارع
نیما جان عنوان افتخار فرهنگی متوسطه نوبت اول بهت تبریک میگم باعث افتخار ما هستی پسر گلم
بابا محمدرضا
چهار شنبه 1398/08/01، ساعت 16:37