جشن افتخارفرهنگی، فرهنگی، عنوان برتر مسابقه کتابخوانی ناحیه ایلیا آرچین هفتم پسرانه ،کلاس 204 شعبه 4
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
سید محمد مهدی جیحونی   هشتم پسرانه ،کلاس 104 شعبه 5
آفرین
دو شنبه 1398/07/29، ساعت 18:26