جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس عربی مهرماه امیرمحمد کریمی فرد نهم پسرانه،کلاس 90 شعبه 1
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
ارشیا نجفی   نهم پسرانه،کلاس 90 شعبه 1
همیشه موفق باشید.
جمعه 1397/09/16 ، ساعت 18:37