انتخابات شورای دانش آموزی
سال تحصیلی 97-98
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم از اینجا در انتخابات شرکت کنید...
  • برای ثبت رای باید حتما وارد سیستم شده باشید!
  • حداکثر می توانید به 9 نفر از کاندیداهای خود رای دهید.
  • بعد از ثبت رای،دیگر قادر به تعویض رای نخواهید بود.
  • اسامی کاندیداها بر اساس حروف الفبا قرار گرفته اند.
  • تعداد کل کاندیدا:66
کاندیدای پایه هفتم، 39 نفر
من میتوانم عاقلانه ترین تصمیم ها را بگیرم.
کامران آزاد
هفتم پسرانه،کلاس 204 شعبه 4
نیما اوجی
هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6 - مسئول تدریس گروه های آموزشی
برای دیدن نتیجه کار خود رای دهید👍🏼
امیرمهدی اکرمی
هفتم پسرانه،کلاس 205 شعبه 5
امیر محمد تقدم
هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
بهترین های امروز قهرمانان فردا
نوید تنها
هفتم پسرانه،کلاس 201 شعبه 1
سپهر ثابت اقدم
هفتم پسرانه،کلاس 205 شعبه 5
هدف من پیشرفت تحصیلی دروس است
امیر حسین جلیلی
هفتم پسرانه،کلاس 201 شعبه 1
محمدمهدی جمالی
هفتم پسرانه،کلاس 205 شعبه 5
به سخنرانی نیست به عمل است
محمدحسین حسنی
هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
سید محمد شایان حسینی
هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
رادمان حقیقی
هفتم پسرانه،کلاس 201 شعبه 1
مجتبی حقیقی نیک
هفتم پسرانه،کلاس 204 شعبه 4
عمل ایده نو آوری نظر از شما عمل از ما
محمدمهدی حیدرلکی
هفتم پسرانه،کلاس 205 شعبه 5
کوشش دانش ورزش گردش
امین خادم پیر
هفتم پسرانه،کلاس 204 شعبه 4
درس و تفریح و سرگرمی به موقع و در کنار هم موفقیت آمیز است.
علیرضا دلاوراردکانی
هفتم پسرانه،کلاس 201 شعبه 1
من شعار نمیدم
علی دیور موسوی
هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
همیشه کار را به افراد با تجربه بسپارید
حسین راسخی
هفتم پسرانه،کلاس 203 شعبه 3
همیشه کار را به افراد با تجربه بسپارید
ماهان رستگار
هفتم پسرانه،کلاس 205 شعبه 5
آمده ام کاری کنم که بماند نه هر کاری کنم که بمانم
سینا سلیمانی
هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
شعار کافیست باید کاری کرد.
پوریا شعله
هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
خوشحالم که بهترین ها به من رای میدهند
محمدامین عبدالهی
هفتم پسرانه،کلاس 203 شعبه 3
به امید موفقیت با رای های شما
حسین عراقی
هفتم پسرانه،کلاس 201 شعبه 1
ارشا فیروز
هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
ارشیا فیروز
هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
توپ تانگ فشفشه فوتبال اضافه میشه
امیر محمد قربانی
هفتم پسرانه،کلاس 201 شعبه 1
خواستن توانستن است
امیرمحمد قرص ریز
هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
علی قلندری
هفتم پسرانه،کلاس 201 شعبه 1
علی گلستانی
هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
تلاش برای عملی کردن در خواست های خوب وبه حق شما عزیزان
علی گلی پور
هفتم پسرانه،کلاس 204 شعبه 4
علیرضا مجری
هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
عرشیا معمار صادقی
هفتم پسرانه،کلاس 201 شعبه 1
علی معینی موسی آبادی
هفتم پسرانه،کلاس 202 شعبه 2
آنچه را قول داده ام با صداقت پیگیری خواهم کرد
محمدرضا منصوری
هفتم پسرانه،کلاس 203 شعبه 3
عرفان مهاجری
هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
به عمل کار برآید به سخنرانی نیست!
رضا مهرپویا
هفتم پسرانه،کلاس 201 شعبه 1
محیط مدرسه باید آرام وپویا باشد
محمدامین ناظمی
هفتم پسرانه،کلاس 201 شعبه 1
بهترین ها به به بهترین رای می دهند
امیرمحمد نامدارخانی
هفتم پسرانه،کلاس 203 شعبه 3
علیرضا کاظمی پور
هفتم پسرانه،کلاس 203 شعبه 3
همه برای یکی ویکی برای همه
علیرضا یکتاپرست
هفتم پسرانه،کلاس 304 شعبه 6
کاندیدای پایه هشتم، 18 نفر
امیرعلی آرامی
هشتم پسرانه،کلاس 101 شعبه 1
علی رضا آزاد
هشتم پسرانه،کلاس 101 شعبه 1
همه با هم در مسیر پیشرفت
پویان ابوئیان جهرمی
هشتم پسرانه،کلاس 105 شعبه 5
ساخت مدرسه با اهداف شما
آرمین اعتمادی
هشتم پسرانه،کلاس 105 شعبه 5
علی پولادزاده
هشتم پسرانه،کلاس 101 شعبه 1
پارسا جهانگیر
هشتم پسرانه،کلاس 105 شعبه 5
محمد مصطفی جوانمردی
هشتم پسرانه،کلاس 103 شعبه 3
محمد خدیو سروستانی
هشتم پسرانه،کلاس 103 شعبه 3
محمدحسین خورسندی
هشتم پسرانه،کلاس 102 شعبه 2
احترام حق هر دانش اموز است
سید محمد سینا سجادی
هشتم پسرانه،کلاس 102 شعبه 2
نستهن سلطانی
هشتم پسرانه،کلاس 103 شعبه 3
محمدمهدی شیخی کمارجی
هشتم پسرانه،کلاس 103 شعبه 3
سید محمدرضا علوی
هشتم پسرانه،کلاس 102 شعبه 2
رای از شما کار از من
سروش قره گزلو
هشتم پسرانه،کلاس 105 شعبه 5
سپهر نیاز
هشتم پسرانه،کلاس 101 شعبه 1
امیر حسین نیاکان
هشتم پسرانه،کلاس 101 شعبه 1
همه باهم برای مدرسه ای شادتروبهتر حرف=عمل به نظرات شما
آرتیما ویسی فرد
هشتم پسرانه،کلاس 103 شعبه 3
حرف نمی زنم عمل می کنم
علی کلانتری
هشتم پسرانه،کلاس 101 شعبه 1
کاندیدای پایه نهم، 9 نفر
به عمل کار برآید به سخرانی نیست
ارشیا آزاد
نهم پسرانه،کلاس 305 شعبه 4
حرف =عمل
مهدی ترابی
نهم پسرانه،کلاس 302 شعبه 2
محمدرشید ذاکری نیا
نهم پسرانه،کلاس 305 شعبه 4
علی ذاکری نیا
نهم پسرانه،کلاس 305 شعبه 4
ممنون میشم اگه رای بدید
ارشیا رضوی
نهم پسرانه،کلاس 303 شعبه 3
محمد زنگنه نژاد
نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
نظر من نظر شما عزیزان است...
امیرحسین شیرازی
نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
کوشش و دانش=تفریح و گردش
علیرضا عباسی
نهم پسرانه،کلاس 302 شعبه 2
رای شما.نشان اعتماد شما به حرف های من است
مجتبی محمدی خرم آبادی
نهم پسرانه،کلاس 302 شعبه 2