پوریا اسدسنگابی نهم پسرانه،کلاس 301 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 301 | نهم
96-97
کلاس 101 | هشتم
95-96
کلاس 201 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
فردا مدرسه تعطیل می باشد
اگه مدرسه تعطيل است sms بدين