مهدی زارعی نهم پسرانه ،کلاس 302 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 105 | هفتم
97-98
کلاس 105 | هشتم
98-99
کلاس 302 | نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!