پوریا گرامی شیرازینهم پسرانه ،کلاس 303 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 102 | هشتم
98-99
کلاس 303 | نهم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
شعار را همه توانند گویند اما عمل را همگان نتوانند
آنچه شما خواسته اید را اگر در توانم باشد انجام خواهم داد.
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!