سید علی موسوینهم پسرانه ،کلاس 303 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 204 | هفتم
97-98
کلاس 102 | هشتم
98-99
کلاس 303 | نهم
یادبودی ها:
97-98

دفتر خاطرات ما
خاطره از سال تحصیلی ، جملات زیبا و پند آموز دفتر خاطرات ما شما یادبودی خود را در این سال تحصیلی نوشته اید.
شما هم یادبودی خود را از اینجا بنویسید...
*متن یادبودی می تواند یک خاطره از سال تحصیلی جاری یا یک جمله زیبا و پند آموز باشد.لطفا از نوشتن جک و لطیفه و .. خودداری فرمایید
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!