یاشار حمیدی نیانهم پسرانه ،کلاس 303 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 303 | نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!