علی گلی پور هفتم پسرانه،کلاس 204 شعبه 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 204 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
تلاش برای عملی کردن در خواست های خوب وبه حق شما عزیزان
بنده سه دوره متوالی به لطف شما عزیزان درشورای دانش آموزی در سمت های رئیس و معاون و دبیر بوده ام و تجربه دفاع از حقوق شما عزیزان را دارم................
پس اگر می خواهید سالی پر از موفقیت و آرامش داشته باشید به من که همه ی تلاش خود را خواهم کرد رای بدهید ................................ با تشکر از شما .........................
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!