امیرمحمد نامدارخانی هفتم پسرانه،کلاس 203 شعبه 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 203 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
بهترین ها به به بهترین رای می دهند
هدف من فقط پیشرفت شما دوستان عزیز است
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
سوالات و مشکلات تدریس گروه های آموزشی
گروه هشت هفتم سه دو اجرا برایش ثبت نشده