آرش دهقانی هفتم پسرانه ،کلاس 201 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 201 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
به عمل کار براید
ایجاد محیطی شاد
بهبود وضعیت فروش بوفه مدرسه
اردوهای جذاب تر و متنوع تر
پیشنهاد های بازدید از مکان های علمی جدید با نظر دوستان عزیزم
استفاده از نظرات و پیشنهاد های سایر دوستان در جهت هر چه بهتر شدن محیط مدرسه
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!