علیرضا ملک زادههفتم پسرانه ،کلاس 201 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 201 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
نظر از شما پیگیری انجام از علیرضا ملک زاده
آروده های شاد و متنوع ۲_اجرا های کلاس های ورزشی. ۳رساندن انتقادات ها پیشنهاد ها به مسولین وتلاش براینجی رسا ندن خواسته ها. ۴_نظم دادن و تنوع به محیط داخلی کلاس و محیط باز مدرسه
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!