مجتبی محمدی خرم آبادینهم پسرانه،کلاس 302 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 302 | نهم
96-97
کلاس 102 | هشتم
95-96
کلاس 202 | هفتم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
رای شما.نشان اعتماد شما به حرف های من است
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
95-96
باهم باشیم
اخرین پیام های وی در تالار:
گروه۶ هفتم۲💪
بله.بله.تبارک لله احسن الخالدین
گروه 6 هفتم2
مقدسی عربی یاد نره. همون کاری که قرار بود بکنیم.
هفت2
مقدسی عربی یاد نره. همون کاری که قرار بود بکنیم.
گروه4.هفتم 2.
چه گروه خوبی
بچه های پایه کلاس 7/2
پایه هفتم دوستت داریم