محمد نورینهم پسرانه،کلاس 304 شعبه 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 304 | نهم
97-98
کلاس 105 | هشتم
یادبودی ها:
97-98
حسین ان پیشوای عاشقان سر خیل کامل ها
شه کیوان خدم فرمانروای کشور دل ها


دوستان عزیز همه کار ها تونو با بسم الله شروع کنید تا خدا براتون تو بهشت یک قصر بسازه
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!