جمع بندی پایه دوازدهم
ثبت نام در جمع بندی پایه دوازدهم
* دانش آموز عزیز، با وارد کردن مشخصات خود در زیر، می توانید در در جمع بندی پایه دوازدهم آموزشگاه امام رضا(ع) شرکت نمایید.

 
(بدون خط - ) مثال:2301687691  
 
 
 
مثال: 09171234568 - اطلاع رسانی ها به این شماره ارسال می شود  
 
 
مثال: 36322050