پنجشنبه های امام رضایی
جمع بندی های رایگان پنجشنبه های امام رضایی هر هفته پنجشنبه ها ساعت ، ۱۵:۰۰
ورود به صفحه شخصی
* دانش آموز عزیز، برای ورود به صفحه شخصی و جلسه مجازی، باید قبلا از طریق فرم ثبت نام در زیر، ثبت نام کرده باشید. سپس با ورود کد ملی خود در زیر، وارد شوید.
* شما می توانید با ورود به صفحه شخصی خود، فیلم های ضبط شده و جزوه های موجود را دریافت نمایید
* دانش آموز محترم مجتمع امام رضا(ع)، شما نیازی به ثبت نام ندارید و با وارد کردن کد ملی خود در زیر، وارد شوید.

 
عضویت در جمع بندی های رایگان پنجشنبه های امام رضایی - مخصوص دانش آموزان مجتمع امام رضا(ع)
* دانش آموز محترم مجتمع امام رضا(ع)، شما نیازی به ثبت نام ندارید و با وارد کردن کد ملی خود در زیر، عضویت شما انجام می شود.

(بدون خط - ) مثال:2301687691  
ثبت نام در جمع بندی های رایگان پنجشنبه های امام رضایی
* دانش آموز عزیز، با وارد کردن مشخصات خود در زیر، می توانید در جمع بندی های رایگان پنجشنبه های امام رضایی شرکت نمایید.

 
(بدون خط - ) مثال:2301687691  
 
 
 
مثال: 09171234568 - اطلاع رسانی ها به این شماره ارسال می شود  
 
 
مثال: 36322050