ارتباط با مدیر مدرسه
نظر , انتقاد و پیشنهادات خود را در رابطه با مدرسه با ما در میان بگذارید.
چنانچه مایل به دریافت پاسخ درباره پیشنهاد یا انتقاد مطرح کرده خود می باشید،خواشمند است نام و شماره تماس خود را یادداشت نمایید.
اختیاری
اختیاری