لبخند مهربانی
لبخند مهربانی
با پویش لبخند مهربانی بر آنیم تا با همیاری شما لبخندی بر لبان همکلاسی هایتان در مناطق محروم شهر بنشانیم.
این اقدام خیر شما در این دیوار مهربانی برای همیشه به یادگار ثبت خواهد شد.
72 نفر شرکت کرده اند...
شما هم می توانید با ورود به سیستم در این امر خیر سهیم باشید
پرداخت کمک هزینه
دیوار مهربانی...
1. سامان داوطلب ، هفتم پسرانه ،کلاس 204 شعبه 4 - کفش چهار شنبه 1400/01/18، ساعت 14:37
3. کسری خسروپور ، مدیر سایت مجتمع - شلوار پنج شنبه 1400/01/12، ساعت 12:35
5. سپهر اسحاقی ، ششم پسرانه ،کلاس 606 شعبه 6 - شهید قاسم سلیمانی - پیراهن پسرانه پنج شنبه 1399/12/28، ساعت 12:6
6. سپیده حسینی ، چهارم دخترانه ،کلاس 402 شعبه 2 - کفش چهار شنبه 1399/12/27، ساعت 19:59
10. مرضیه مسعودی ، مدیر - پیش دبستانی - کفش يک شنبه 1399/12/24، ساعت 13:26
11. سیده فاطمه غروی ، یازدهم - تجربی کلاس 111 شعبه یک - بلوز دخترانه جمعه 1399/12/22، ساعت 19:26
12. ماهان کشاورز ، نهم پسرانه ،کلاس 301 شعبه 1 - کفش پنج شنبه 1399/12/21، ساعت 15:53
16. مهدی عیدی پور ، سوم پسرانه ،کلاس 303 شعبه یاس 3 - بلوز دخترانه دو شنبه 1399/12/18، ساعت 15:24
17. مهدی عیدی پور ، سوم پسرانه ،کلاس 303 شعبه یاس 3 - پیراهن پسرانه دو شنبه 1399/12/18، ساعت 8:44
18. راضیه حسین زاده ، معاون پایه دوم و سوم - دبستان دخترانه - بلوز دخترانه دو شنبه 1399/12/18، ساعت 8:36
19. دیانا گنجه ای ، ششم دخترانه ،کلاس 604 شعبه 4 - بلوز دخترانه يک شنبه 1399/12/17، ساعت 22:20
20. طاها تعصب ، هفتم پسرانه ،کلاس 203 شعبه 3 - کفش يک شنبه 1399/12/17، ساعت 20:8
21. مهدی ابرازه ، دوازدهم - ریاضی کلاس 301 شعبه 1 - شلوار يک شنبه 1399/12/17، ساعت 9:38
23. علیرضا اجلالی پور ، هشتم پسرانه ،کلاس 103 شعبه 3 - بلوز دخترانه شنبه 1399/12/16، ساعت 21:49
25. محمدمهدی شیخی کمارجی ، دهم - تجربی کلاس 202 شعبه دو - پیراهن پسرانه شنبه 1399/12/16، ساعت 21:41
28. آنیتا رمضان ، هفتم دخترانه ،کلاس 701 شعبه A - بلوز دخترانه شنبه 1399/12/16، ساعت 11:5
33. عرفان مهاجری ، نهم پسرانه ،کلاس 301 شعبه 1 - پیراهن پسرانه پنج شنبه 1399/12/14، ساعت 23:21
35. محمد مردانی ، هفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2 - شلوار پنج شنبه 1399/12/14، ساعت 20:8
36. فاطمه نادری ، پنجم دخترانه ،کلاس 503 شعبه 3 - بلوز دخترانه پنج شنبه 1399/12/14، ساعت 16:19
37. احسان پورسعید ، هشتم پسرانه ،کلاس 102 شعبه 2 - بلوز دخترانه پنج شنبه 1399/12/14، ساعت 9:50
39. سروا شامخی ، سوم دخترانه ،کلاس 303 شعبه 3 - کفش چهار شنبه 1399/12/13، ساعت 6:47
45. شیما مرزبانی ، معاون فناوری - پیش دبستانی - کفش سه شنبه 1399/12/12، ساعت 8:34
46. یاسمن مرادپور ، هفتم دخترانه ،کلاس 703 شعبه C - بلوز دخترانه سه شنبه 1399/12/12، ساعت 8:32
47. کامران آزاد ، نهم پسرانه ،کلاس 302 شعبه 2 - پیراهن پسرانه سه شنبه 1399/12/12، ساعت 8:7
53. جعفر سراج ، - کفش دو شنبه 1399/12/11، ساعت 11:15
55. اردوان شمس ، اول پسرانه ،کلاس 104 شعبه لاله 4 - پیراهن پسرانه دو شنبه 1399/12/11، ساعت 8:22
56. محمد یوسف افسری ، سوم پسرانه ،کلاس 304 شعبه یاس 4 - پیراهن پسرانه يک شنبه 1399/12/10، ساعت 23:40
57. محدثه طالبی ، سوم دخترانه ،کلاس 304 شعبه 4 - کفش يک شنبه 1399/12/10، ساعت 23:39
59. رضا مهرپویا ، نهم پسرانه ،کلاس 302 شعبه 2 - پیراهن پسرانه يک شنبه 1399/12/10، ساعت 23:18
60. علی شهرکی ، هفتم پسرانه ،کلاس 203 شعبه 3 - بلوز دخترانه يک شنبه 1399/12/10، ساعت 21:57
61. راحله پژهان ، آموزگار - دبستان پسرانه - شلوار يک شنبه 1399/12/10، ساعت 19:16
62. امیرحسین صلاح ، دهم - ریاضی کلاس 205 شعبه یک - کفش يک شنبه 1399/12/10، ساعت 11:45
63. نفس چوگانی ، اول دخترانه ،کلاس 102 شعبه 2 - بلوز دخترانه يک شنبه 1399/12/10، ساعت 8:53
66. احسان بزرگی ، - متوسطه دوم پسرانه - کفش يک شنبه 1399/12/10، ساعت 7:54
67. اروند فخروئیان ، دهم - تجربی کلاس 201 شعبه یک - بلوز دخترانه شنبه 1399/12/09، ساعت 23:12
68. علیرضا رستمی ، - متوسطه اول پسرانه - بلوز دخترانه شنبه 1399/12/09، ساعت 16:59
71. پریسا دولتی ، امور اداری مجتمع - متوسطه دوم پسرانه - بلوز دخترانه شنبه 1399/12/09، ساعت 11:17
72. کسری خسروپور ، مدیر سایت مجتمع - لبخند مهربانی شنبه 1399/12/09، ساعت 10:23